Dit is het Privacy Statement van Eldrun. Wij achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Eldrun kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Eldrun, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Eldrun verstrekt. Eldrun kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM ELDRUN GEGEVENS NODIG HEEFT
Eldrun verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Eldrun uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG ELDRUN GEGEVENS BEWAART
Eldrun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Eldrun verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PERSOONLIJKE GEGEVENS OP ONZE WEBSITE
Op de website van Eldrun worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden. De door u via het contactformulier naar Eldrun verzonden gegevens worden direct doorgestuurd naar info@eldrun.nl

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eldrun.nl . Eldrun zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Eldrun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daartoe worden de persoonsgegevens opgeslagen op goed beveiligde gegevensdragers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Eldrun verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Eldrun is als volgt te bereiken:
Postadres: Haydnstraat 7 8031 ZA Zwolle
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 56533322
Telefoon: 06 40556688
E-mailadres: info@eldrun.nl