Sinds 2013 doe ik onderzoek naar klantervaring, partnerervaring, en vrijwilligerservaring bij welzijnsorganisaties.
Op basis van de hierbij opgedane ervaring is de klantervaringsscan ontwikkeld.

Met een korte intuïtieve vragenlijst geeft de klantervaringsscan inzicht
in de kwaliteit van de dienstverlening. De uitkomsten van deze QuickScan
bieden betrouwbare handvatten om de servicekwaliteit en het maatschappelijk
effect van de dienstverlening waar nodig te verbeteren.

De klantervaringsscan staat beschreven op de site: Instrumentenwijzer.nl

Hier vindt u een aantal online voorbeeldonderzoeken.