Onderzoek

Sinds 2013 doe ik onderzoek naar klantervaring, partnerervaring, en vrijwilligerservaring bij welzijnsorganisaties. Op basis van de hierbij opgedane ervaring is de klantervaringsscan ontwikkeld.

Met een korte intuïtieve vragenlijst geeft de klantervaringsscan inzicht in de ervaren servicekwaliteit en het ervaren maatschappelijk effect van de activiteiten en/of diensten.

De uitkomst van deze QuickScan biedt betrouwbare handvatten om de kwaliteit van de dienstverlening waar nodig te verbeteren.

Hier vindt u een aantal online voorbeeld onderzoeken.

De klantervaringsscan staat beschreven op de site: watwerktstudio.nl