Klantervaringen

Hans Lorijn werkte in het afgelopen jaar in opdracht van de netwerkorganisatie Wij in de Buurt in Dinkelland en Tubbergen. Met zijn kennis van het Sociaal Domein, effectmeting en Organisatieverandering hebben wij veel aan hem gehad. Wij in de Buurt heeft mede dankzij deze betrokken en energieke professional nu twee Sociale Teams met een dagelijks spreekuur en de bijbehorende digitale infrastructuur. Ik heb veel van hem geleerd en genoten van de fijne samenwerking. Een goede en fijne partner voor lerende professionals en organisaties!

Hans Lorijn heeft ons goed geholpen bij de ontwikkelingen en uitvoering van ons klant- en partnerervaringsonderzoek en onderzoek onder motivatie van vrijwilligers. Hij heeft een goede bijdrage geleverd aan de methodische en statische kwaliteit van het onderzoek. Hans werkt zorgvuldig, is goed op de hoogte van de landelijke discussie en ontwikkelingen rond klantervaringsonderzoek, reageert snel, is klantvriendelijk en nooit te beroerd om iets extra te doen of op het laatste moment nog even iets te veranderen als dat nodig is.

Tijdens een gesprek over mijn bedrijf leerde ik van Hans dat ik mijn focus anders moest oriënteren. Ik zocht mijn doelgroep in de verkeerde hoek. De vragen die Hans me stelde, werkten op zichzelf al verhelderend. Ik kreeg een duidelijker beeld van waar ik als ondernemer mijn potentiële klanten moet zoeken. Verder kreeg ik een beter beeld van wat er bij het ondernemen nog meer aan de orde komt. Als voorbeeld kan ik noemen de rol van IT bij de planning en de administratie. Hans wees me op handige computerprogramma’s, die ik zelf niet gevonden zou hebben.
Zo kon ik volop profiteren van de kennis en vaardigheden die Hans in zijn lange ervaring als ondernemer heeft ontwikkeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *