Voor maatschappelijke organisaties biedt Eldrun advies en training op maat.

Er wordt veel gevraagd van uw organisatie. Samenwerken in netwerkverbanden, resultaatmeting, meer verantwoordelijkheden bij de professionals,
de klant centraal, duurzame verbindingen en een grotere efficiëntie. Dit vraagt de nodige competenties en een professionele werkwijze.

Gezamenlijk maken we een analyse van uw organisatie en een plan van aanpak waarmee de gewenste transformatie kan worden gerealiseerd.

Hans Lorijn

Linkedin