Klantervaringsonderzoek

De klantervaringsscan geeft inzicht in de door de klant ervaren servicekwaliteit en het effect van de aangeboden welzijnsactiviteit of dienst.

Met een korte intuïtieve vragenlijst, circa 19 gesloten en 1 open vraag, geeft de scan kwantitatieve informatie waarmee vastgesteld kan worden hoe het staat met de ervaren servicekwaliteit en het ervaren effect van de sociale interventie.

De uitkomst van deze Quickscan biedt betrouwbare handvatten om, bij activiteiten en/of diensten met een onvoldoende of matige klantwaardering, vervolgonderzoek te doen naar de onderliggende oorzaken en te realiseren verbeterpunten. Door verschillende activiteiten en diensten binnen een afdeling en/of organisatie te meten kan een 'interne benchmark' worden opgezet.

De klantervaringsscan staat beschreven op de site watwerktstudio.nl 

vriendengemaakt.png