Advies & Training

Voor maatschappelijke organisaties biedt Eldrun advies en training op maat.

Er wordt veel gevraagd van uw organisatie. Welzijn Nieuwe Stijl, de transitie van de jeugdzorg en de overheveling van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Gezamenlijk maken we een analyse en een concreet en uitvoerbaar plan van aanpak waarmee u de noodzakelijke transformatie kunt realiseren.

WMS.jpeg jeugdzorg.jpeg awbz.jpeg