websitetemplate.org

Home

 
 

Home

Partner in Welzijn, Zorg en Maatschappelijke dienstverleningHans Lorijn
Eldrun ondersteunt organisaties en medewerkers bij het ontwikkelen van nieuwe competenties die voor het succesvol ondernemen in het sociale domein noodzakelijk zijn. Met de invoering van de drie transities, de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de veranderingen in de AWBZ en de transitie van de jeugdzorg is een meer ondernemende, proactieve en naar buiten gericht houding noodzakelijk.

Advies & Training
Helpt organisaties de kwaliteit en effectiviteit van het primaire proces te verbeteren.

Klantervaringsonderzoek
Geeft inzicht in de tevredenheid van uw klanten en het effect van de interventies.

Coaching & Counseling
Ondersteunt medewerkers en teams in het versterken van hun professioneel handelen. 

  

Hans Lorijn 

Linkedin

Gcoach logo 

   

 
 

Powered By CMSimple.dk - Design By Websitetemplate.org