Home

Partner in Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

Eldrun ondersteunt organisaties en medewerkers bij het ontwikkelen van nieuwe competenties die voor het succesvol ondernemen in het sociale domein noodzakelijk zijn. Met de invoering van de drie transities, de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de veranderingen in de AWBZ en de transitie van de jeugdzorg, is een ondernemende, proactieve en naar buiten gericht houding noodzakelijk.